NEN 3140 keuring

NEN 3140 keuring

Alle elektrische installaties en apparatuur moeten voldoen aan de NEN 3140-norm. Van computers en printers tot boormachines, lampen en koffieapparaten. U bent verplicht uw apparaten jaarlijks te laten keuren door een erkende en gecertificeerde installateur. Stahlhöfer Electrotechniek beschikt over de expertise en ervaring en neemt deze zorg maar al te graag uit uw handen. Wij zorgen voor een snelle en grondige NEN 3140-keuring. Zo weet u zeker dat uw apparatuur voldoet aan alle eisen.

 

Waarom zijn NEN 3140-keuringen zo belangrijk?

De NEN 3140 keuring wordt door de verzekeringsmaatschappijen en arbeidsinspectie als verplicht beschouwd. Als u niet aan uw verplichtingen voldoet kan de arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. Wanneer er een situatie is waarbij direct gevaar dreigt, kan er besloten worden om de werkzaamheden in uw bedrijf stil te leggen. Zorg daarom dat u uw apparatuur regelmatig laat controleren!

Hoe vaak moet een NEN 3140-keuring plaatsvinden?

Elektrische arbeidsmiddelen moeten ieder jaar een NEN 3140keuring ondergaan. Kantoormaterieel moet elke 3 jaar een keuring ondergaan. Bedrijfsinstallaties moeten tussen de 2 en 5 jaar gekeurd worden volgens de NEN 3140-norm. Dit is afhankelijk van het risicoprofiel van de installatie.

Waar zijn de kosten van een NEN-3140 keuring van afhankelijk?

Dat hangt van verschillende factoren af:
– De tijd die er besteedt moet worden aan het opnemen op locatie.
– De tijd die besteedt moet worden aan het maken van een keuringsrapport.
– De gebruikte apparatuur voor het doen van een NEN 3140-keuring.

Meer weten? Lees onze brochure:

Stahlhofer Electrotechniek NEN 3140 keuring amsterdam_Pagina_1

 

Wilt u meer informatie over NEN 3140-keuringen in regio Amsterdam of wilt uw een keuring laten uitvoeren?

Waarom kiest u voor Stahlhöfer Elektrotechniek:

  • Professioneel
  • Goed geschoold personeel
  • Onderhoud en continuïteit
020-4689550
info@stahlhofer.nl