Brandmeldinstallatie

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie grijpt in wanneer er brand is. Hiervoor moet de brandmeldinstallatie wel goed werken. Ook moet de installatie periodiek geïnspecteerd worden. U bent dit wettelijk verplicht. Stahlhöfer Electrotechniek Amsterdam helpt u hiermee.

Wat is een Brandmeldinstallatie?

Een brandmeldinstallatie signaleert brand en slaat dan alarm. Op deze manier kunt u op tijd passende maatregelen treffen om personen veilig uit het gebouw te evacueren en het blussen te starten.

Soorten automatische brandmeldinstallaties

Er zijn automatische brandmeldinstallaties. Deze slaan zelf alarm, en er zijn handmelders. Dit zijn vaak de kastjes met een ruitje ervoor, dat bij brand ingeslagen moet worden. Een automatische melder is uiteraard het nuttigst, want als er brand uitbreekt na werktijd deze melder ook alarm slaat. Er zijn tal van automatische melders,. Van de bekende rookmelders, tot thermomelders tot ‘luchtbesnuffelaars’ die het ontstaan van rook detecteren.

Is een brandmeldinstallatie verplicht?

In het Bouwbesluit van 2012 staat wanneer het hebben van een brandmeldinstallatie verplicht is. Over het algemeen kun je stellen dat in panden waar branden niet heel erg gemakkelijk te ontdekken zijn de brandmeldinstallatie verplicht is. In dit bouwbesluit is ook vastgelegd dat wanneer er een brandmeldinstallatie verplicht is er ook een ontruimingsinstallatie aanwezig moet zijn.

Wat is een ontruimingsinstallatie?

Een ontruimingsinstallatie slaat alarm in geval van brand. Hierdoor zijn mensen op de hoogte en kunnen ze op tijd het pand verlaten en maatregelen treffen.

 

Waarom een brandmeldinstallatie?

Iedereen moet een gebouw veilig kunnen verlaten. Met een brandmeldinstallatie zorgt u hiervoor. Een brand wordt in een vroeg stadium ontdekt en er kan snel op gereageerd worden. Hierbij is het belangrijk dat brandmeldinstallaties regelmatig gecontroleerd worden. Stahlhöfer doet de aanleg en de controle bij brandmeldinstallaties. Zo bent u verzekerd van een brandveilig gebouw.

Meer weten? Lees onze brochure:

Brandmeldinstallaties amsterdam Stahlhofer Electrotechniek

Begin vandaag nog met brandveiligheid.

Waarom kiest u voor Stahlhöfer Elektrotechniek:

  • Professioneel
  • Goed geschoold personeel
  • Onderhoud en continuïteit
020-4689550
info@stahlhofer.nl